URO-VAXOM 30 kapsül {Assos} Kullanımı

Assos Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

3.URO-VAXOM nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

Önleyici tedavi ve/veya destekleyici tedavi: 3 ay süreyle her gün bir kapsül alınır. URO-VAXOM için önerilen doz ve tedavi süresi aşılmamalıdır.

Uygulama yolu ve metodu

URO-VAXOM ağızdan, aç kamına, bir bardak su ile alınır.

Çocuklarda kullanımı

4 yaş ve altı çocuklardaki etkinliği ve güvenilirliği belirlenmemiştir.

Yaşlılarda kullanımı

Dozaj ayarlaması gerekli değildir.

Özel kullanım durumlan

Böbrek/Karaciğer yetmezliği: Dozaj ayarlaması gerekli değildir.

Eğer URO-VAXOM ’un etkisinin çok güçlü ya da çok zayıf olduğu izlenimine sahipseniz, doktorunuzla ya da eczacınızla konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla URO-VAXOM kullanırsanız

URO- VAXOlfdan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

URO-VAXOM'i kullanmayı unuttuysanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz kullanmayınız.

URO-VAXOM ile tedavi sonlandınldığında oluşabilecek etkiler

URO-VAXOM tedavisi sonlandırıldığında, herhangi bir olumsuz etki oluşması beklenmez.