SIMVAKOL 20 mg 28 film tablet Kullananlar

Nobel Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

2.SIMVAKOL kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

SIMVAKOL'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

•    Simvastatin veya ilacın bileşenindeki maddelerden herhangi birine karşı alerjikseniz (aşın duyarlılığınız varsa),

•    Aktif bir karaciğer hastalığınız varsa,

•    Gebe iseniz, gebe kalma olasılığınız varsa veya emziriyorsanız,

•    Aşağıdaki ilaçlan kullanıyorsanız;

-    İtrakonazol, ketokonazol, flukonazol veya posakonazol (mantar enfeksiyonu tedavisi için kullanılan ilaçlar)

-    Eritromisin, klaritromisin veya telitromisin (enfeksiyonlar için kullanılan antibiyotikler)

-    İndinavir, nelfinavir, ritonavir veya sakinavir gibi HIV proteaz inhibitörleri (AIDS enfeksiyonları için)

-    Nefazodon (bir depresyon ilacı)

SIMVAKOL'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;

•    Aleıjiler dahil tıbbi rahatsızlıklarınız varsa,

•    Fazla miktarda alkol tüketiyorsanız,

•    Daha önceden karaciğer hastalığı geçirdiyseniz,

•    Herhangi bir ameliyata girecekseniz, bir süreliğine SİMVAKOL tabletleri almayı durdurmanız gerekebilir.

•    SİMVAKOL kullanmadan önce doktorunuz karaciğerinizin doğru çalışıp çalışmadığına dair bir kan testi yapacaktır.

•    SİMVAKOL kullanmaya başladıktan sonra da doktorunuz karaciğerinizin doğru çalışıp çalışmadığına dair bir kan testi yapacaktır.

•    Ciddi bir akciğer hastalığınız varsa.

Kaslarınızda açıklanamayan ağrı, hassasiyet veya zayıflık hissederseniz hemen doktorunuza başvurunuz. Çünkü nadir durumlarda bu kas problemleri böbreklerde hasara yol açan ciddi bir kas hastalığına dönüşebilir ve çok nadiren de olsa ölüm meydana gelebilir.

SİMVAKOL’ün yüksek dozunu kullananlarda ve bazı hastalarda kas hasar riski daha yüksektir. Aşağıdaki durumlardan herhangi biri sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza bildiriniz:

•    Fazla miktarda alkol tüketiyorsanız,

•    Böbrek problemleriniz varsa,

•    Tiroid problemleriniz varsa,

•    65 yaşın üstündeyseniz,

•    Kadın iseniz,

•    Daha önceden, fıbratlar veya statinler adı verilen kolestrol düşürücü ilaçlara karşı kas problemleri yaşadıysanız,

•    Sizin veya yakın akrabalarınızın kalıtımsal bir kas hastalığı varsa.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

SIMVAKOL'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

SİMVAKOL aç kamına veya besinlerle birlikte alınabilir.

Greyfurt suyunda bulunan bileşenlerden bir veya birkaçı SİMVAKOL dahil bazı ilaçlann vücuttaki etkisini değiştirebilir. Greyfurt suyu içilmesinden kaçınılmalıdır.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamile iseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız SİMVAKOL kullanmayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emziriyorsanız SİMVAKOL kullanmayınız. Çünkü anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir.

Araç ve makina kullanımı

SİMVAKOL'ün araç ve makine kullanımı üzerinde etki etmesi beklenmez; fakat bazı kişilerin SİMVAKOL kullandıktan sonra baş dönmesi yaşayabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.

SIMVAKOL'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı hassasiyetiniz olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Bu tıbbi ürün 4 mg kroskarmelloz sodyum içerir; yani esasında “sodyum içermez”. Sodyuma bağlı herhangi bir uyan gerekmemektedir.

SİMVAKOL’ün boyar madde olarak içerdiği sunset sarısı FCF lak (El 10) ve azorubin (122) alerjik reaksiyonlara sebep olabilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

özellikle aşağıdaki ilaçlardan birini alıyorsanız doktorunuza bildirmeniz çok önemlidir. SİMVAKOL ile birlikte bu ilaçların kullanımı kas problemleri riskini artırabilir (bunlardan bazıları yukarıda "SİMVAKOL’ü aşağıdaki durumlarda kullanmayınız" başlığında belirtilmiştir).

• Siklosporin (genellikle organ nakli yapılan hastalann kullandığı bir ilaç)

• Danazol (uterus iltihabı-endometriyozis- tedavisinde kullanılan yapay hormon)

•    itrokonazol, ketokonazol, flukonazol veya posakonazol gibi ilaçlar (mantar enfeksiyonu tedavisi için)

•    Gemfibrozil ve bezafıbrat gibi fibrat türü ilaçlar (kolesterol düşürücü ilaçlar)

•    Eritromisin, klaritromisin, telitromisin veya fusidik asit (bakteriyel enfeksiyonlara karşı ilaçlar)

•    İndinavir, nelfinavir, ritonavir ve sakinavir gibi HIV proteaz inhibitörleri (AIDS ilaçları)

•    Nefazodon (bir depresyon ilacı)

•    Amiodaron (düzensiz kalp atımı için ilaç)

•    Verapamil, diltiazem veya amlodipin (yüksek tansiyon, kalp hastalığı ile alakalı göğüs ağnsı ve diğer kalple ilgili durumlar için ilaç)

•    Kolşisin (gut tedavisinde kullanılan bir ilaç)

Özellikle aşağıdakilerden birini kullanıyorsanız doktorunuza bildiriniz:

•    Varfarin, fenprokumon veya asenokumarol (antikoagülan) gibi kanın pıhtılaşmasını engelleyen ilaçlar

•    Fenofibrat (kolesterol düşürücü diğer bir ilaç)

•    Niasin (kolesterol düşürücü diğer bir ilaç)

•    Rifampisin (tüberküloz tedavisinde kullanılan bir ilaç)