RANIXEL 50 mg/2 ml IM/IV infüzyon için çözelti içeren 10 ampül Ruhsat Bilgileri

Keymen Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

7. RUHSAT SAHİBİ

KEYMEN İLAÇ San. ve Tic. Ltd. Şti.

Şehit Gaffar Okkan Cad. No: 40 Gölbaşı 06830 Ankara Tel : 0312 4853760

8. RUHSAT NUMARASI

9. İLK RUHSAT TARİHİ / RUHSAT YENİLEME TARİHİ

İlk ruhsat tarihi : 24/06/2011 Ruhsat yenileme tarihi:

10.  KÜB’ÜN YENİLENME TARİHİ