RANIXEL 50 mg/2 ml IM/IV infüzyon için çözelti içeren 10 ampül İçeriği

Keymen Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Ranixel içeriği, Ranixel formülü, Ranixel içerik, Ranixel içindekiler, Ranixel yardımcı maddeler, Ranixel bileşenleri, Ranixel Etken madde bilgilerini içerir.

1.   BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

RANİXEL 50 mg/2 mL IM/1V infüzyon için çözelti içeren ampülSteril-Apirojen

2.   KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Etkin madde:

Her bir ampül (2 mL) 50 mg Ranitidin’e eşdeğer 55,93 mg Ranitidin hidroklorür içerir.

Potasyum dihidrojen fosfat...............1,92 mg

Disodyum hidrojen fosfat (susuz).....4,8 mg

Metil paraben (E218).........................4,0 mg

Propil paraben (E216)........................0,6 mg

Sodyum hidroksit...............................k.m.

Yardımcı maddeler için 6.1.’e bakınız.

Yardımcı maddeler için 6.1.’e bakınız.

Yardımcı maddeler detay bilgisi için tıklayınız.