PHYSIONEAL 40 %2.27 glükozlu periton diyaliz sol.2000ml çiftli torba Yan Etkileri

Eczacıbaşı-Baxter Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Physioneal yan etkileri, Physioneal etkileri, Physioneal zararları, Physioneal belirtileri, Physioneal uyarılar, Physioneal önlemler, Physioneal kilo aldırırmı, Physioneal zayıflatırmı, Physioneal zehirlenmesi, Physioneal cinsellik, Physioneal sorunlar, Physioneal uykusuzluk, Physioneal bağımlılık, Physioneal bırakma bilgilerini içerir.

4.Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi PHYSIONEAL’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sınıflandınlmıştır:

Çok yaygın:    10 hastanın en az birinde görülebilir.

Yaygın:    10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan:    100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Seyrek:    1.000 hastanın birinden az görülebilir.

Çok seyrek:    10.000 hastanm birinden az görülebilir.

Bilinmiyor:    Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Aşağıdakilerden biri olursa, PHYSIONEAL 40’ı kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Aşın duyarlılıkla (aleıji) ilişkili belirtiler:

- Vücudun bazı bölgelerinde veya tümünde kaşıntı, kızanklık, kabanklık, yanma hissi; Solunum sıkıntısı, hmltılı solunum, göğüste ağn;

Vücutta aşın sıcaklık ya da soğukluk hissi;

- Ellerde, ayaklarda, dudaklarda, yüzde veya tüm vücutta şişme;

Baş dönmesi, bayılma hissi.

Stevens-Johnson sendromu (Ciltte ve göz çevresinde kan oturması, şişlik ve kızarıklıkla seyreden iltihap, şiddetli kaşıntı, cildin kabarcıklanması, soyulması ve şişmesi)

Bunlann hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin PHYSIONEAL 40’a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatınlmamza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

PHYSIONEAL 40’ın kullanımına bağlı olarak alerji dışında da ciddi yan etkiler görülebilmektedir. Aşağıda belirtilen bu yan etkilerden herhangi birini fark ederseniz hemen doktorunuza veya periton diyalizi merkezinize bildiriniz:

Yaygın olarak görülenler:

-    Kan basıncınızın (tansiyon) normalden yüksek olması (hipertansiyon).

- Kann zarlannızın iltihaplanması (peritonit): kann ağnsı, ateş, boşaltma sıvısının normalden bulanık hale gelmesi vb gibi belirtilerle seyreder.

-    Kan testlerinizde anormallik görülmesi:

o    Kan kalsiyum değerlerinde yükselme (hiperkalsemi).

o    Kan bikarbonat değerlerinde düşme (alkaloz).

-    Halsizlik, yorgunluk (asteni)

-    Vücutta sıvı birikimi (ödem).

-    Vücut ağırlığınızda artış.

Yaygın olmayanlar:

-    Kan testlerinizde anormallik görülmesi:

o    Kan karbondioksit düzeylerinde yükselme,

o    Kan şekeri değerlerinde yükselme (hiperglisemi).

o    Kandaki laktik asit düzeylerinde yükselme (laktik asidoz).

-    Diyalizle çekilen sıvı miktannda azalma

-    Vücudunuzdaki sıvı hacminin artışı (hipervolemi): ayak bilekleri ya da    bacaklarda şişlik,

gözlerde şişme, soluğunuzda kesilme, öksürük ya da göğüs ağnsı gibi belirtileri    vardır.

-    Kann duvannda fıtık.

-    Vücuttaki mevcut sıvının azalması (dehidratasyon), halsizlik, susama.

-    Tansiyonunuzda düşme (hipotansiyon), baş dönmesi/sersemlik hali, titreme

Bilinmeyen sıklıkta görülenler:

-    Sklerozan enkapsülan peritonit (bağırsak tıkanıklığı, bağırsaklann    deriye    doğrudan

açılması (fistül), ince barsaklarda hasar ve beslenme bozukluğuna    yol açabilen    bir

bağırsak hastalığı).

-    Boşaltım sıvısında bulanıklık.

-    Ciltte döküntü.

-    Kamınıza takılan kalıcı silikon borunun (kateter) çıkış yeri etrafında kızanklık, iltihaplı akıntı, şişlik ya da ağn görülmesi

-    Kalıcı silikon borunun (kateter) tıkanması ya da çalışmaması

-    Kan testlerinizde anormallik görülmesi:

o    Kanda eozinofil olarak adlandınlan hücrelerin artması

Bunlann hepsi ciddi yan etkilerdir. İlacınıza ya da yapılan kann diyalizine bağlı olabilir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Yaygın olarak görülenler:

- Güçsüzlük, genel bir hastalık hali (asteni)

Yaygın olmayanlar:

- Baş ağnsı.

- Kann ağnsı.

- Gaz.

- Hazımsızlık.

Bulantı.

- İştahsızlık.

- Uykusuzluk.

Bilinmeyen sıklıkta görülenler:

- Ateş.

- Kas-iskelet ağnsı.

Yan etkilerin raporlanması