PHYSIONEAL 40 %2.27 glükozlu periton diyaliz sol.2000ml çiftli torba İçeriği

Eczacıbaşı-Baxter Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Physioneal içeriği, Physioneal formülü, Physioneal içerik, Physioneal içindekiler, Physioneal yardımcı maddeler, Physioneal bileşenleri, Physioneal Etken madde bilgilerini içerir.

1.BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

PHYSIONEAL 40 % 2.27 Glukozlu periton diyaliz solüsyonu

2.KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Etkin madde

Karışım öncesi 1000 mL elektrolit çözeltisi (Küçük bölme "A ")

Glukozmonohidrat (62.6 g Glukoz anhidroz eşdeğeri) 68.85 g

Kalsiyum klorürdihidrat 0.507 g

Magnezyum klorür heksahidrat 0.140 g

Karışım öncesi 1000 mL tampon çözelti (Büyük bölme "B")

Sodyum ldorür 8.43g

Sodyum bikarbonat 3.29g

Sodyum (S)-laktat 2.63g

Karışım sonrası:

Glukoz monohidrat (22.7 g Glukoz anhidroz eşdeğeri) 25 g

Sodyum klorür 5.38g

Kalsiyum klorür dihidrat 0.184 g

Magnezyum klorür heksahidrat 0.051 g

Sodyum bikarbonat 2.10g

Sodyum (S)-laktat 1.68g

Karışım sonrası oluşan 1 litre çözelti 362.5 ml çözelti A ve 637.5 ml çözelti B içerir. Karışım sonrası oluşan çözeltinin bileşimi

Glukoz anhidroz (C6H12O6) Sodyum (Na+)

Kalsiyum (Ca) Magnezyum (Mg++)

Klorür (C1‘)

Bikarbonat (HCO3’)

Laktat (C3H5O3)

: 126 mmol/litre : 132 mmol/litre (132 mEq/litre): 1.25 mmol/litre (2.5 mEq/litre): 0.25 mmol/litre (0.5 mEq/litre): 95 mmol/litre (95 mEq/litre)

: 25 mmol/litre (25 mEq/litre)

: 15 mmol/litre (15 mEq/litre)

Preparatın ticari adındaki "40", çözeltinin tamponlama kapasitesini ifade eder (15 mmol/litre laktat + 25 mmol/litre bikarbonat = 40 mmol/litre).

Yardımcı maddeler

Yardımcı maddeler için 6.1.’e bakınız.

Yardımcı maddeler detay bilgisi için tıklayınız.