PHYSIONEAL 40 %1.36 glükozlu periton diyaliz sol.mini kapaklı 2000ml çiftli torba İçeriği

Eczacıbaşı-Baxter Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Physioneal içeriği, Physioneal formülü, Physioneal içerik, Physioneal içindekiler, Physioneal yardımcı maddeler, Physioneal bileşenleri, Physioneal Etken madde bilgilerini içerir.

1.BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

PHYSIONEAL® 40 (% 36 Glukozlu) Periton Diyaliz Çözeltisi

2.KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Etkin maddeler:

Karışım öncesi 1000 mL elektrolit çözeltisi (Küçük bölme "A
9
Glukoz monohidrat (37.5 g Glukoz anhidraz eşdeğeri) 41.25 g

Kalsiyum klorür dihidrat 0.507 g

Magnezyum klorür heksahidrai 0.140 g

Karışım öncesi 1000 mL tampon çözelti (Büyük bölme "B *)

Sodyum klorür 8.43 g

Sodyum bikarbonat 3.29 g

Sodyum (S)-laktat 2.63 g

Karışım sonrası:

Glukoz monohidrat (13.6 g Glukoz anhidroz eşdeğeri) 15 g

Sodyum klorür 5.38 g

Kalsiyum klorür dihidrat 0.184 g

Magnezyum klorür heksahidrat 0.051 g

Sodyum bikarbonat 2.10 g

Sodyum (S)-laktat 1.68 g

Karışım sonrası oluşan 1 litre çözelti 362.5 mL çözelti A ve 637.5 mL çözelti B içerir.
Kanşım sonrası oluşan çözeltinin bileşimi

Glukoz anhidroz (CöH^Oö) Sodyum (Na+)

Kalsiyum (Ca**) Magnezyum (Mg4"1")

Klorür (CP)

Bikarbonat (HCO3 )

Laktat (C3H5O3)

75.5 mmol/litre 132 mmol/litre (132 mEq/litre)

1.25 mmol/litre (2.5 mEq/litre)

0.25 mmol/litre (0.5 mEq/litre) 95 mmol/litre (95 mEq/litre)

25 mmol/litre (25 mEq/litre)

15 mmol/litre (15 mEq/litre)

Preparatın ticari adındaki "40", çözeltinin tamponlama kapasitesini ifade eder (15 mmol/litre laktat + 25 mmol/litre bikarbonat = 40 mmol/litre).

Yardımcı maddeler için 6.1.’e bakınız.

Yardımcı maddeler için 6.1.’e bakınız.

Yardımcı maddeler detay bilgisi için tıklayınız.