PF %5 DEKSTROZ %0.2 NACL sol. 1000 ml setsiz cam Endikasyonları

Polifarma Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Dekstroz endikasyonları, Dekstroz tedavisi, Dekstroz ne işe yarar, Dekstroz neye yarar, Dekstroz ne için kullanılır, Dekstroz nedir, Dekstroz faydaları, Dekstroz ne ilacı, Dekstroz ne zaman kullanılır, Dekstroz kullananlar bilgilerini içerir.

Endikasyonlar

- İzotonik konsantrasyondaki elektrolitlerin yetersiz olduğu, ekstraselüler sıvı tedavisinde ya da ekstraselüler sıvı ve elektrolit dengesinin restorasyonu amacıyla.- Hipovolemi ya da hipotansiyon durumlannda kısa süreli hacim replasman tedavisi amacıyla (tek başına ya da bir kolloidle birlikte).- Metabolik asidoz durumundaki dengenin düzenlenmesi ya da idamesinde ve/veya hafif-orta şiddetteki metabolik asidozun (laktik asidoz hariç) tedavisinde.