OTILIKS 40 mg 90 film tablet Zararları

Bilim Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Otiliks zararları, Otiliks önlemler, Otiliks riskler, Otiliks uyarılar, Otiliks yan etkisi, Otiliks istenmeyen etkiler, Otiliks cinsel, Otiliks etkileri, Otiliks tedavi dozu, Otiliks aç mı tok mu, Otiliks hamilelik, Otiliks emzirme, Otiliks alkol, Otiliks kullanımı bilgilerini içerir.

İstenmeyen etkiler

Otilonyum bromür ile yan etki görülme sıklığı çok düşüktür.

Klinik çalışmalarda yan etkilerin görülme sıklığı, plasebo ile karşılaştırıldığında daha yüksek değildir ve emilim oranı çok düşük olduğundan yan etkiler doğal olarak başlıca sindirim sisteminde görülürler (bulantı, kusma, epigastrik ağn).

Terapötik dozlarda otilonyum bromür atropin benzeri etkileri provoke etmez.

İstenmeyen etkiler aşağıdaki sıklık derecesine göre belirtilmiştir:

Çok yaygın (>1/10), yaygın (>1/100 ila <1/10), yaygm olmayan (>1/1.000 ila <1/100), seyrek (>1/10.000 ila <1/1.000), çok seyrek (<1/10.000), bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor).

Gastrointestinal hastalıklar

Bilinmiyor: