OSMEGA 600 mg/400 IU/25 mg 30 efervesan tablet Zararları

Opto Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Osmega zararları, Osmega önlemler, Osmega riskler, Osmega uyarılar, Osmega yan etkisi, Osmega istenmeyen etkiler, Osmega cinsel, Osmega etkileri, Osmega tedavi dozu, Osmega aç mı tok mu, Osmega hamilelik, Osmega emzirme, Osmega alkol, Osmega kullanımı bilgilerini içerir.

İstenmeyen etkiler

Çok yaygın (>1/10); yaygın (>1/100 ila <1/10); yaygın olmayan (>1/1.000 ila <1/100); seyrek (>1/10.000 ila <1/1.000); çok seyrek (<1/10.000), bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor).

Kalsiyum/Vitamin D3/Genistein: Gastrointestinal hastalıkları:

Yaygın: Karın ağrısı, epigastrik ağrı, dispepsi, kusma, konstipasyon Seyrek: Flatülans, bulantı, , ishal

Metabolizma ve beslenme hastalıkları:

Yaygın olmayan: Hiperkalsemi, hiperkalsüri ve hipofosfatemi

Deri ve deri altı doku hastalıkları:

Seyrek: Kaşıntı, cilt döküntüsü, ürtiker

Ayrıca kalsiyum-vitamin D3 kullanan hastalarda nadiren de olsa baş ağrısı, süt alkali sendromu ya da aşırı kullanıma bağlı olarak böbrek taşı, iştahsızlık, rebound asit salımı, şişkinlik, laksatif etki, kusma, ağız kuruluğu, peptik ülser, geğirme, gastrik aşırı salgı, kemik ağrısı, kas zafiyeti, uyku hali ve konfüzyon görülebilir. Yüksek doz alan hastalarda veya böbrek diyalizi gören hastalarda alkaloz oluşabilir. Fosfat bağlayıcı olarak uzun süre kullanıldığında bazen doku kalsifikasyonu görülebilir. Gece idrara çıkmada artış, metalik tat gibi yan etkiler görülebilir.