ABPAX 40 mg 28 enterik kaplı tablet Saklanması

Ulkar Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Abpax saklanması, Abpax muhafazası, Abpax soğuk, Abpax nem, Abpax karanlık, Abpax ambalaj, Abpax çocuklardan saklanması, Abpax son kullanma tarihi, Abpax firması, Abpax kullanma talimatı, Abpax üretici firma bilgilerini içerir.

5.ABPAX'in saklanması

ABPAX ’ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra ABPAX'i kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz ABPAX'i kullanmayınız.

Ruhsat sahibi:

ULKAR İLAÇ PAZARLAMA LTD. ŞTİ.

Barbaros Bulvan 76-78 34353 Beşiktaş / İstanbul

Üretim yeri:

NOBELFARMA İLAÇ SAN. ve TİC. A.Ş.

Sancaklar, 81100 DÜZCE