ORCIPOL 500 mg/500 mg 30 film tablet Kontrendikasyonları

World Medicine Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Orcipol Kontrendikasyonları, Orcipol Sakıncaları, Orcipol etkileri, Orcipol alerji, Orcipol kullanım alanları, Orcipol zararları, Orcipol belirtileri, Orcipol kullanım süresi, Orcipol kullanım şekli, Orcipol etken maddesi bilgilerini içerir.

Kontrendikasyonlar

Aktif madde siprofloksasin veya diğer kinolon türevi kemoterapötiklere karşı aşırı duyarlılık durumunda kullanılmamalıdır. Ayrıca ornidazol, diğer nitroimidazol türevlerine veya ilacınbileşimindeki maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığı olduğu bilinen hastalardakontrendikedir (Bakınız: 6.1 “Yardımcı maddelerin listesi”).

Siprofloksasin ve tizanidinin birlikte kullanılması, serum tizanidin konsantrasyonlarındaki istenmeyen bir artış sonucu, klinik olarak tizanidine bağlı yan etkiler (hipotansiyon, uyku hali,sersemlik) görülebileceginden kontrendikedir (Bakınız 4.5 “Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler vediğer etkileşim şekilleri”).