OPTIRAY 320 steril apirojen (678mg/ml) 100ml enj. inf.sol.cam şişe {Covidien} Dozu

Covidien Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Optiray dozu, Optiray dozaj, Optiray doz aşımı, Optiray uygulama, Optiray kullanım şekli, Optiray kullanımı, Optiray kullanım süresi, Optiray açmı tokmu, Optiray nedir, Optiray ne için kullanılır, Optiray nasıl kullanılır, Optiray faydaları, Optiray etkileri, Optiray günde kaç kez, Optiray sabah mı akşam mı, Optiray fazla alınırsa bilgilerini içerir.

Uygulama şekli

Pozoloji/uygulama sıklığı ve süresi:

Erişkinler: Önerilen dozaj çizelgesi

Maksimum Toplam Doz

Dozaj

Prosedür

Serebral Anyijografi

- Karotid veya vertebral arter 2-12 ml

200 ml 200 ml

250 ml

250 ml

250 ml

250 ml

250 ml

250 ml

- Dört damarlı anjiyografi 20-50 ml

Tek doz gerekirse tekrarlanabilir.

Periferik Anjiyografi 10-90 ml

Tek doz gerekirse tekrarlanabilir.

Viseral Anjiyografi 12-60 ml

- Çölyak arter

Tek doz gerekirse tekrarlanabilir.

Renal Anjiyografi 6-15 ml

Tek doz gerekirse tekrarlanabilir.

Aortografi 10-80 ml

Tek doz gerekirse tekrarlanabilir.

Sol ventrikülografi 30-50 ml

Tek doz gerekirse tekrarlanabilir.

Koroner arteriyografi 1-10 ml

Tek doz gerekirse tekrarlanabilir.

Venografi 50-100 ml 250 ml

Her bir ekstremite için normal doz 50-100 ml’dir. Bazı durumlarda daha düşük veya

yüksek dozlar gerekebilir. İnceleme sonrasında venöz sistem uygun bir sıvıyla (örn.

serum fizyolojik çözeltisi) ile yıkanmalıdır. Ayrıca ekstremi tel eri kontrast maddeden

temizlemek için, masaj yapmak ve bacakları daha yüksek bir seviyede tutmak da faydalı

olur.

İntravenöz Ürografi 50-750 ml 150 ml

Kötü görüntülemenin beklendiği, öm. yaşlı veya böbrek fonksiyonları azalmış hastalarda, doz 1,5-2 ml/kg vücut ağırlığına yükseltilebilir. İyi bir tanısal sonuç elde etmek için kontrast madde mümkün olduğunca hızlı uygulanmalıdır.

Baş CT 50-150 ml 150 ml

Vücut CT 25-150 ml 150 ml

Toplam vücut CT’sinde uygulama oranı, organlara göre değişmektedir. Optiray bolus olarak, kısa süreli infüzyonla veya her ikisinin kombinasyonuyla verilebilir. Bir bolus enjeksiyonunun normal dozu 25-75 ml’dir. Kısa süreli bir infüzyonun normal dozu 50150 ml’dir.

Genel olarak dozaj, hastanın yaşına, ağırlığına, kalp debisine ve genel durumuna ve ayrıca incelenmesi gereken vasküler alana bağlıdır. Dozaj, inceleme teknolojisine, enstrümental ekipmana ve seçilmiş iyot konsantrasyonuna da bağlıdır.

İntravasküler uygulanan iyotlu kontrast maddelerin enjeksiyondan önce ısıtılarak vücut sıcaklığına getirilmesi önerilir. Bütün radyopak kontrast ajanlarda olduğu gibi, yeterli görselleştirmeyi sağlayan muhtemel en düşük doz kullanılmalıdır.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Şiddetli böbrek fonksiyon bozukluğu olan ya da kombine böbrek ve karaciğer hastalığı olan hastalarda dikkatli olunmalıdır (bakınız bölüm 4.4).

Pediyatrik popülasyon:

Optiray 320’nin çocuklarda güvenlik ve etkinliği henüz bilinmemektedir. Bu nedenle bu tıbbi ürün, daha fazla veri elde edilene kadar çocuklarda kullanılmamalıdır. Serebral, periferik ve viseral anjiyografi ve intravenöz ürografıde, çocuklarda Optiray 300 kullanılabilir.

Geriyatrik popülasyon:

Doz aşımı ve tedavisi

Tüm iyotlu röntgen kontrast maddelerinde olduğu gibi, Optiray’da da aşırı doz potansiyel olarak ölümcüldür ve solunum sistemiyle kardiyovasküler sistemi etkileyebilir. Tedavi semptomatik olmalıdır. Optiray’ı kandan temizlemek için diyaliz yapılabilir.