OPEMIN 1200 mg 40 film tablet Kullananlar

Biofarma Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

2.OPEMIN kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

OPEMIN'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

 • OPEMİN'in etkin maddesi pirasetama veya diğer pirolidon türevlerine ya da içerdiği yardımcı maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz var ise, aşırı duyarlı iseniz,
 • Beyin kanamanız varsa,
 • Son-dönem böbrek hastalığınız varsa,
 • Huntington Koresi hastalığınız varsa bu ilacı kullanmayınız.
 • OPEMIN'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  - Pirasetamın kanama zamanını uzatabilmesi nedeniyle, kanama ile ilgili altta yatan bozukluğunuz varsa, belirli bir hastalık nedeniyle kanama riski taşıyorsanız, beyin kanaması geçirdiyseniz, düşük dozda aspirin dahil kan pıhtılaşmasını önleyen ilaçlar kullanıyorsanız veya ağır kanamalı ve büyük cerrahi girişim geçiren bir hasta iseniz,

 • Böbrek yetmezliğiniz varsa OPEMIN'i dikkatle kullanınız.
 • - Yaşlıysanız ve uzun süredir OPEMİN kullanıyorsanız böbrek işleviniz doktorunuz tarafından düzenli olarak izlenmeli ve gerekirse doz ayarlaması yapılmalıdır.

 • OPEMIN'i miyoklonus için alıyorsanız, doktorunuzun size reçete ettiği doza ve verdiği talimatlara mutlaka uyunuz.
 • Bu uyarılar geçmişte herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışın.

  OPEMIN'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  OPEMİN'i aç veya tok kamına alabilirsiniz.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  • Eğer hamile iseniz veya hamile olduğunuzu düşünüyor iseniz, lütfen doktomnuza haber veriniz.
  • OPEMİN'in hamile kadınlarda kullanımına ilişkin yeterli veri mevcut değildir.
  • Doktor    tarafından gerekli görülmedikçe OPEMİN hamile    kadınlarda

   kullanılmamalıdır.

   • Bu ilacı kullanıyorsanız hamile kalmamak için etkili bir şekilde gebelikten korunmalısınız.

   Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

   Emzirme

   İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  • OPEMİN anne sütüne geçtiği için, OPEMİN'i kullanan anneler emzirmeyi bırakmalı veya emzirme sırasında ilacı kesmelidir.
  • Araç ve makina kullanımı

   OPEMİN baş dönmesi, uyku hali, yorgunluğa sebep olabileceğinden araç ya da makine kullanırken dikkatli olunuz.

   OPEMIN'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

   OPEMİN içeriğinde FD&C Sarı#6 / Sunset Sarısı FCF Alüminyum Lak bulunur. Bu yardımcı madde alerjik reaksiyonlara neden olabilir, dikkatli olunuz.

   Bu tıbbi ürün her dozunda 1 mmol (23 mgj’dan daha az sodyum ihtiva eder. Bu dozda herhangi bir yan etki göstermesi beklenmez.

   Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı

   OPEMİN bir tiroid ekstresi (T3 + T4) ile eş zamanlı kullanıldığında, konfuzyon (zihin karışıklığı), iritabilite (uyarıya aşırı tepki gösterme) ve uyku bozukluğu gözlemlenmiştir.

   Kan pıhtılaşmasını azaltan (kumarin grubu) ilaçların etkilerini artırabilir.

   Pirasetam üzerine diğer ilaçların belirgin bir etkisi beklenmez. Pirasetamın diğer ilaçların metabolizmasını etkilemesi beklenmez.

   4 hafta boyunca günlük 20g'lık dozda alınan pirasetam, epilepsi hastalarında sabit dozlarda alınan antiepileptik ilaçların (karbamazepin, fenitoin, fenobarbiton, sodyum valproat) doruk ve taban serum düzeylerini değiştirmemiştir.

   Eşzamanlı alkol kullanımı, pirasetam seıaım düzeylerini değiştirmemiştir. Ağızdan alınan 1.6 g pirasetamın alkol seviyesi üzerine bir etkisi yoktur. Bununla birlikte, OPEMİN ile tedavi sırasında alkol tüketimi önerilmez.