NOBECID IM/IV 1000 mg 1 flakon Uyarılar

Nobel Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Nobecid uyarılar, Nobecid zararları, Nobecid önlemler, Nobecid riskler, Nobecid yan etkisi, Nobecid alerji, Nobecid alkol, Nobecid hamileler, Nobecid emzirme, Nobecid araç kullanımı, Nobecid fazla alınırsa bilgilerini içerir.

Uyarılar

Sulbaktam sodyum/ampisilin sodyum dahil olmak üzere, penisilin tedavisi yapılan hastalarda ciddi, hatta bazen fatal aşırı duyarlılık (anaflaktik) reaksiyonları bildirilmiştir. Bu reaksiyonlardaha ziyade geçmişinde penisilin ve/veya birçok alerjene aşırı hassasiyeti olan kişilerdemeydana gelirler. Anamnezinde penisilin hassasiyeti olan kişiler sefalosporinlerle tedaviedildiğinde şiddetli reaksiyonlar meydana geldiği bildirilmiştir. Penisilin tedavisinden önce,geçmişte penisilin, sefalosporin ve diğer alerjenlere duyarlılık reaksiyonları olup olmadığıdikkatle soruşturulmalıdır. Eğer alerjik bir reaksiyon meydana gelirse, ilaç kesilmeli ve uyguntedavi başlatılmalıdır.

Ciddi, anaflaktik reaksiyonlar adrenalin (epinefrin) ile hemen acil tedavi gerektirir. Oksijen, intravenöz steroidler ve intübasyon dahil havayollarının açık tutulması önlemleri gerekliolduğu şekilde uygulanmalıdır.

Her antibiyotik preparatında olduğu gibi, mantarlar dahil duyarlı olmayan organizmaların aşırı üreme belirtileri için devamlı gözlem gereklidir. Süperinfeksiyon olduğunda, ilaç kesilmelive/veya uygun tedavi uygulanmalıdır.

Sulbaktam sodyum/ampisilin sodyum dahil hemen hemen tüm antibiyotik ajanlar ile Clostridium diffıcile’ye bağlı diyare (CDAD) rapor edilmiştir. Bu durum hafif derecelidiyareden fatal kolite kadar değişkenlik gösterebilir. Antibakteriyel ajanlarla tedavi kolonunnormal florasını değiştirerek Clostridium diffıcile’mn aşırı üremesine neden olur.

Clostridium difficile CDAD’ya neden olan A ve B toksinleri üretir. Bu enfeksiyonlar antimikrobiyal tedaviye refrakter olabileceğinden ve kolektomi gerekebileceğinden,C.difficile’mn hipertoksin üreten türleri morbidite ve mortalitede artışa neden olur.Antibiyotik kullanımını takiben diyare görülen tüm hastalarda CDAD olasılığı dikkatealınmalıdır. CDAD’nın antibakteriyel ajanların verilişinden 2 ay sonra ortaya çıktığı raporedildiği için medikal hikayeye dikkat edilmelidir.

CDAD’dan şüpheleniliyorsa veya tespit edilmişse C.difficile’ye yönelik olmayan antibiyotik kullanımı kesilmelidir. Uygun sıvı ve elektrolit yönetimi, protein takviyesi, C.difficile’yeyönelik antibiyotik tedavisi ve cerrahi değerlendirme başlatılmalıdır.

Diğer güçlü sistemik ajanlarda olduğu gibi, uzun süreli tedavilerde, renal, hepatik ve hematopoetik sistemler dahil olmak üzere periyodik olarak organ sistem disfonksiyonukontrolü tavsiye edilir. Bu, yeni doğanlarda, özellikle prematürelerde ve diğer bebeklerdeönemlidir.

Enfeksiyöz mononükleoz viral kaynaklı olup, tedavisinde NOBECİD kullanılmamalıdır. Mononükleozlu hastalardan ampisilin alanların büyük bir yüzdesinde deri döküntüsü görülür.

NOBECİD 1 g flakon (1000 mg ampisilin + 500 mg sulbaktam) sodyum ihtiva eder. Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

Bilinmemektedir.