LUXAT 4 mg 28 çiğneme tableti Ruhsat Bilgileri

Deva Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

7. RUHSAT SAHİBİ

Deva Holding A.Ş.

Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Cad.

8. RUHSAT NUMARASI

9. İLK RUHSAT TARİHİ / RUHSAT YENİLEME TARİHİ

İlk ruhsatlandırma tarihi: 30.11.2011 Ruhsat yenileme tarihi:

10.  KÜB’ÜN YENİLENME TARİHİ