LUXAT 4 mg 28 çiğneme tableti Kullananlar

Deva Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

2.LUXAT kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

LUXAT'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer:

 • Montelukast veya ilacın herhangi bir bileşenine karşı alerjikseniz (aşırı duyarlılığınız var
 • ise),

  LUXAT'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer:

  • Astımınız varsa ve astımınız aspirin alınca kötüleşiyorsa, LUXAT alırken aspirin veya steroid olmayan antienflamatuvar ilaçlar adı verilen ağrı kesici diğer ilaçları kullanmamaya çalışın.

  Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerli ise lütfen doktorunuza danışın.

  LUXAT'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  LUXAT gıdalarla birlikte veya ayrı olarak alınabilir.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamileyseniz veya çocuk sahibi olmayı planlıyorsanız, LUXAT sizin için uygun olmayabilir.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  Emziriyorsanız veya bebeğinizi emzirmeyi düşünüyorsanız, LUXAT almadan önce doktorunuza danışmalısınız.

  Araç ve makina kullanımı

  LUXAT’ın araç veya makine kullanma becerinizi etkilemesi beklenmez. Ancak kişilerin ilaçlara verdiği yanıtlar farklı olabilir. LUXAT ile çok ender bildirilen belirli yan etkiler (baş dönmesi ve uyuklama) bazı hastaların araç veya makine kullanma becerisini etkileyebilir.

  LUXAT'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  Aspartam: Fenilalanin için bir kaynak içermektedir. Fenilketonürisi olan insanlar için zararlı olabilir.

  LUXAT; 224.71 mg mannitol içerir ve 10 g’dan daha az mannitol içerdiğinden dozu nedeniyle herhangi bir uyarı gerektirmemektedir.

  LUXAT; 9.0 mg kroskarmelloz sodyum ihtiva eder. Bu tıbbi ürün her dozunda 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder; yani esasında sodyum içermez.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Doktorunuza aldığınız reçeteli ve reçetesiz ilaçlar ve bitkisel katkılar dahil tüm ilaçlan bildirin. Bazı ilaçlar LUXAT’ın etki mekanizmasını değiştirebilir veya LUXAT diğer

  3

  ilaçlarınızın etki mekanizmasını değiştirebilir.

  Fenobarbital (epilepsi tedavisi için kullanılan bir ilaç), fenitoin (epilepsi tedavisi için kullanılan bir ilaç) veya rifampisin (tüberküloz tedavisi için kullanılan bir ilaç) kullanıyorsanız LUXAT almadan önce doktorunuza danışınız.