LODUX 30 mg 28 kapsül Ruhsat Bilgileri

Nobel Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

7. RUHSAT SAHİBİ

NOBEL Sağlık Ürünleri Ltd. Şti.

Saray Mahallesi Akçakoca Sokak No: 10 34768 Ümraniye / İstanbul

8. RUHSAT NUMARASI

2014/276

9. İLK RUHSAT TARİHİ / RUHSAT YENİLEME TARİHİ

İlk ruhsatlandırma tarihi: 07.04.2014 Ruhsat yenileme tarihi: -

10. KÜB’ÜN YENİLENME TARİHİ