LINKOLES ampül 2 ml 600 mg 50 ampül Nedir

Aroma Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Linkoles nedir, Linkoles ne için kullanılır, Linkoles ne ilacı, Linkoles neye yarar, Linkoles ne işe yarar, Linkoles neye iyi gelir, Linkoles kullananlar, Linkoles kullanımı, Linkoles uygulama, Linkoles etkileri, Linkoles faydaları bilgilerini içerir.

2.LINKOLES nedir ve ne için kullanılır?

  • LİNKOLES, linkomisid grubu bir antibiyotik olan linkomisin içerir.
  • LİNKOLES ampullerde, hemen hemen renksiz ve berrak çözelti halindedir.
  • LİNKOLES, doktorunuzun uygun görmesi durumunda, linkomisine duyarlı bakterilerin neden olduğu aşağıdaki enfeksiyonların tedavisinde kullanılır:
  • Üst solunum yolu enfeksiyonları: Bademcik iltihabı, yutak-boğaz iltihabı (farenjit), orta kulak iltihabı, sinüzit.
  • Alt solunum yolu enfeksiyonları: Difteri, akut bronşit, kronik bronşitin bulaşıcı alevlenme dönemleri, akciğer iltihabı ve diğer alt solunum yolu enfeksiyonları.
  • Çeşitli deri enfeksiyonları: Selülit, kıl dibi iltihabı (furonkül), abse, derinin bulaşıcı yüzeysel mikrobik enfeksiyonu (impetigo), enfekte yara, etrafı sınırlı kırmızılık ve şişlik (ödem) ile karakterize iltihabi bir deri hastalığı olan erizipel, lenf düğümü iltihabı (lenfadenit), dolama, meme iltihabı (mastit) ve kangren.
  • Kemik ve eklem enfeksiyonları: Kemik ve kemik iliği iltihabı (osteomiyelit), kan iltihabı (septik artrit).
  • LİNKOLES, enfeksiyonun kana yayıldığı durumlarda (septisemi) ve kalp içi yüzeyinin iltihabı (endokardit) gibi daha ciddi olguların tedavisinde de kullanılabilir.