LINKOLES ampül 2 ml 600 mg 50 ampül Kullanımı

Aroma Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

3.LINKOLES nasıl kullanılır ?

Doktorunuz LİNKOLES’i hangi dozda ve ne sıklıkta almanız gerektiğine karar verecektir. Yetişkinlerde, ağır enfeksiyonlarda, her 24 saatte bir ampul (600mg) LİNKOLES kas içine veya günde 2-3 kez 600 mg - 1000 mg damar içine uygulanır.

Daha ağır enfeksiyonlarda, bu doz arttırılabilir.

Doktorunuzun talimatlarını tam olarak takip ediniz ve asla dozda kendiniz bir değişiklik yapmayınız.

Uygulama yolu ve metodu

Kas içine ve damar içine uygulanır.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı

Doktorunuz LİNKOLES’i hangi dozda ve ne sıklıkta almanız gerektiğine karar verecektir.

Yaşlılarda kullanımı

Doktorunuz, LİNKOLES’i hangi dozda ve ne sıklıkta almanız gerektiğine karar verecektir.

Özel kullanım durumları

Böbrek yetmezliği:

Doktorunuz, LİNKOLES’i hangi dozda ve ne sıklıkta almanız gerektiğine karar verecektir. Karaciğer yetmezliği:

Doktorunuz, LİNKOLES’i hangi dozda ve ne sıklıkta almanız gerektiğine karar verecektir.

Eğer LİNKOLES’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz varsa, doktorunuz veya eczacınızla konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla LINKOLES kullanırsanız

LİNKOLES’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız hemen bir doktora veya en yakın hastanenin aciline başvurunuz.

LİNKOLES almayı unutursanız:

Eğer bir LİNKOLES dozunu tamamıyla unuttuysanız bu durumu doktorunuza haber veriniz. Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

LINKOLES ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

LİNKOLES’i düzenli olarak ve tam olarak doktorunuz önerdiği şekilde kullanın. Kendinizi iyi hissetseniz dahi tedaviyi kesmeyin; çünkü tedavi erken sonlandırılırsa ilaç mikropların tamamını öldürmemiş olabilir ve enfeksiyon tekrarlanabilir.