ATROVENT 500 mcg/2 ml tek dozluk inhilasyon solüsyon 20 flakon Saklanması

Boehringer Ingelheim Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Atrovent saklanması, Atrovent muhafazası, Atrovent soğuk, Atrovent nem, Atrovent karanlık, Atrovent ambalaj, Atrovent çocuklardan saklanması, Atrovent son kullanma tarihi, Atrovent firması, Atrovent kullanma talimatı, Atrovent üretici firma bilgilerini içerir.

5.ATROVENT'in saklanması

ATROVENT 'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 15 - 30oC arasında oda sıcaklığında saklayınız. Direkt gün ışığından koruyunuz.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra ATROVENT'i kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz ATROVENT'i kullanmayınız.

Boehringer Ingelheim İlaç Ticaret A.Ş. Eski Büyükdere Cad., USO Center No: 61, K: 13-14 34398 - Maslak, İSTANBUL

Tel: (0 212) 329 1100 Faks: (0 212) 329 1101

Üretim yeri: Laboratoire UNITHER ZI de Longpre 10 rue Andre Durouchez 80084 AMIENS Cedex 2 FRANSA

Uygulama Talimatı:

Tek dozluk ampulleri yalnızca, doktorunuzun önereceği uygun bir nebülizatör cihazı ile soluyarak (inhalasyon şeklinde) kullanınız. İlacı içmeyiniz veya damar içinden enjeksiyon şeklinde kullanmayınız.

1. Nebülizatörü, imalatçısının ya da doktorunuzun talimatları doğrultusunda kullanıma hazırlayınız.

2. Tek dozluk bir ampülü şeritten koparınız.

(Şek. 1)

3. Tek dozluk ampülü, uç kısmını sertçe bükerek açınız.

(Şek. 2)

4. Tek dozluk ampülü içeriğini, nebülizatörün rezervuarına (depo kısmına) sıkarak boşaltınız.

(Şek. 3)

5. Nebülizatörün parçalarını birleştirip,

önerildiği şekilde inhale ediniz (soluyunuz).

6. Kullandıktan sonra, rezervuarda kalmış olabilecek çözeltiyi atınız. Nebülizatörü imalatçısının talimatları doğrultusunda temizleyiniz.

Tek dozluk ampuller koruyucu madde içermediğinden, mikroplarla bulaşmayı önlemek amacıyla, ampul açıldıktan hemen sonra kullanılmalı ve kalmış olabilecek çözelti atılmalıdır.

Her doz için yeni bir ampul kullanılmalıdır. Kısmen kullanılmış, açılmış veya hasar görmüş tek dozluk ampuller atılmalıdır.

ATROVENT ile koruyucu madde olarak benzalkonyum klorür içeren inhalasyon solüsyonları (örn. disodyum kromoglikat), aynı nebülizatör içinde karıştırılmamalıdır.