LEUCOVORIN-TEVA 50 mg 1 flakon İçeriği

Med Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Leucovorin içeriği, Leucovorin formülü, Leucovorin içerik, Leucovorin içindekiler, Leucovorin yardımcı maddeler, Leucovorin bileşenleri, Leucovorin Etken madde bilgilerini içerir.

1.   BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

LEUCOVORİN-TEVA 50mg/5ml IV/IM enjeksiyonluk çözelti içeren flakon

2.   KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Etkin madde

1 ml enjeksiyonluk çözelti, 10 mg folinik aside eşdeğer kalsiyum folinat içerir.

Yardımcı maddeler

Sodyum klorür    40 mg (5ml’de)

Sodyum hidroksit    yaklaşık 1.0 mg (5ml’de)

Yardımcı maddeler için 6.1.’e bakınız.

Yardımcı maddeler detay bilgisi için tıklayınız.