LAMICTAL DC 100 mg çözünür 30 çiğneme tableti Kontrendikasyonları

GlaxoSmithKline Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Lamictal Kontrendikasyonları, Lamictal Sakıncaları, Lamictal etkileri, Lamictal alerji, Lamictal kullanım alanları, Lamictal zararları, Lamictal belirtileri, Lamictal kullanım süresi, Lamictal kullanım şekli, Lamictal etken maddesi bilgilerini içerir.

Kontrendikasyonlar

LAMICTAL, lamotrijine veya ilacın bileşimindeki diğer maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlı olduğu bilinen kişilerde kontrendikedir.