CLEXANE 6000 ANTI-XA IU/0.6 ml kull.hazır enjektör Saklanması

Sanofi Aventis Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Clexane saklanması, Clexane muhafazası, Clexane soğuk, Clexane nem, Clexane karanlık, Clexane ambalaj, Clexane çocuklardan saklanması, Clexane son kullanma tarihi, Clexane firması, Clexane kullanma talimatı, Clexane üretici firma bilgilerini içerir.

5.CLEXANE'in saklanması

CLEXANE'ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25°C'nin altındaki oda sıcaklığında ve orijinal ambalajında saklayınız. CLEXANE'ı, enjeksiyon veya infüzyon için kullanılan başka sıvılarla karıştırmayınız. Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra CLEXANE'i kullanmayınız.

Çevreyi korumak amacıyla kullanmadığınız CLEXANE'ı şehir suyuna veya çöpe atmayınız. Bu konuda eczacınıza danışınız.