CLEXANE 120 mg 10 enj. Zararları

Sanofi Aventis Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Clexane zararları, Clexane önlemler, Clexane riskler, Clexane uyarılar, Clexane yan etkisi, Clexane istenmeyen etkiler, Clexane cinsel, Clexane etkileri, Clexane tedavi dozu, Clexane aç mı tok mu, Clexane hamilelik, Clexane emzirme, Clexane alkol, Clexane kullanımı bilgilerini içerir.

İstenmeyen etkiler

Hemoraji:

Kanamanın kökeni araştırılmalı ve uygun tedavi başlatılmalıdır.

Retroperitoneal ve intrakraniyal kanama gibi majör hemorajiler bildirilmiştir. Bu olgulardan bazıları ölümle sonuçlanmıştır.

" bölümü).

Trombositopeni:

: Trombosit sayımlarının izlenmesi" bölümü).

Lokal reaksiyonlar:

Subkütan enoksaparin sodyum enjeksiyonunu takiben ağrı, hematom ve hafif lokal irritasyon görülebilir. Nadir olarak, enjeksiyon bölgesinde kistik olmayan enoksaparin sodyum birikimi sert enflamatuvar nodüller şeklinde gözlenmiştir. Bu nodüller birkaç gün sonra çözülmektedir ve tedavinin kesilmesine neden olmamalıdır. Heparinler ve Düşük Molekül Ağırlıklı Heparinler ile genellikle enjeksiyon bölgesinde oluşan istisnai deri nekrozu olguları bildirilmiştir. Çoğunlukla bu fenomenlere, infiltre olmuş ve ağrılı purpura veya eritematöz plaklar öncelik etmektedir. Enoksaparin sodyum ile tedavi kesilmelidir.

Diğer:

Nadir olmakla birlikte, anafilaktik/anafilaktoid reaksiyonları içeren kutanöz (büllü erüpsiyonlar) veya sistemik alerjik reaksiyonlar görülebilir. Bazı olgularda tedavinin kesilmesi gerekebilir.

Çok nadir olmakla birlikte hipersensitivite reaksiyonlarına bağlı kutanöz vaskülit vakaları rapor edilmiştir.

Trombosit sayımları ve karaciğer enzim düzeylerinde asemptomatik ve geri dönüşlü artışlar bildirilmiştir.