CILAPEM 500/500 mg IV inf. için toz içeren flakon Saklanması

Tüm Ekip Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Cilapem saklanması, Cilapem muhafazası, Cilapem soğuk, Cilapem nem, Cilapem karanlık, Cilapem ambalaj, Cilapem çocuklardan saklanması, Cilapem son kullanma tarihi, Cilapem firması, Cilapem kullanma talimatı, Cilapem üretici firma bilgilerini içerir.

5.CILAPEM'in saklanması

CİLAPEM I.V.'yi çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C'nin altındaki oda sıcaklığında, ışıktan koruyarak saklayınız. Hazırlanan solüsyonu dondurmayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

CİLAPEM I.V.'yi ambalajındaki son kullanma tarihinden (Son Kul1. Ta.) sonra kullanmayınız.

Bu tarihte ilk iki rakam ayı, son dört rakam yılı gösterir.

Ruhsat Sahibi: TÜM-EKİP İLAÇ A.Ş. İstanbul Tuzla Kimya Organize Sanayi Bölgesi Melek Aras BIv. Aromatik Cd. No. 55 34956 Tuzla - İSTANBUL Te1. no: 0216 593 24 25 (Pbx) Faks no: 0216 593 31 41

Üretim yeri: TÜM-EKİP İLAÇ A.Ş.

İstanbul Tuzla Kimya Organize Sanayi Bölgesi

Melek Aras Blv. Aromatik Cd. No. 55 34956 Tuzla - İSTANBUL

Te1. no : 0216 593 24 25 (Pbx) Faks no: 0216 593 31 41