CERTICAN 0.25 mg 60 tablet Saklanması

Novartis Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Certican saklanması, Certican muhafazası, Certican soğuk, Certican nem, Certican karanlık, Certican ambalaj, Certican çocuklardan saklanması, Certican son kullanma tarihi, Certican firması, Certican kullanma talimatı, Certican üretici firma bilgilerini içerir.

5.CERTICAN'in saklanması

CERTİCAN’ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. Işıktan ve nemden korumak için CERTİCAN’ı orijinal ambalajında saklayınız.

CERTİCAN, 30°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklanmalıdır.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra CERTICAN'i kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz CERTICAN'i kullanmayınız.

34912, Kurtköy/İstanbul Üretim yeri:    Novartis    Pharma    Stein    AG