CEFTINEX 600 mg 10 film kaplı tablet Endikasyonları

Bilim Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Ceftinex endikasyonları, Ceftinex tedavisi, Ceftinex ne işe yarar, Ceftinex neye yarar, Ceftinex ne için kullanılır, Ceftinex nedir, Ceftinex faydaları, Ceftinex ne ilacı, Ceftinex ne zaman kullanılır, Ceftinex kullananlar bilgilerini içerir.

Endikasyonlar

CEFTINEX aşağıda belirtilen enfeksiyonların tedavisinde endikedir.

• Toplum kaynaklı pnömoni: Haemophilus influenzae
(beta-1 aktamaz üreten suşlar dahil),

Haemophilus parainfluerızae
(beta-laktamaz üreten suşlar dahil), Streptococcus pneumoniae (yalnızca penisiline duyarlı suşlar) ve Moraxella catarrhalis’
in (beta-laktamaz üreten suşlar dahil) neden olduğu enfeksiyonlar

• Kronik bronşitin akut alevlenmeleri: Haemophilus influenzae
(beta-laktamaz üreten suşlar dahil), Haemophilus parainfluenzae
(beta-laktamaz üreten suşlar dahil), Streptococcus pneumoniae
(yalnızca penisiline duyarlı suşlar) ve Moraxella catarrhalis’
in (beta-laktamaz üreten suşlar dahil) neden olduğu enfeksiyonlar

• Akut maksiller sinüzit: Haemophilus influenzae
(beta-laktamaz üreten suşlar dahil), Streptococcus pneumoniae
(yalnızca penisiline duyarlı suşlar) ve Moraxella catarrhalis’
i n (beta-laktamaz üreten suşlar dahil) neden olduğu enfeksiyonlar

• Farenjit/Tonsillit: Streptococcus pyogenes’m
neden olduğu enfeksiyonlar. Streptococcus pyogenes’m
orofarinksten eradikasyonunda etkili olmakla birlikte, sefdinirin, Streptococcus pyogenes’e
bağlı farenjit/tonsilliti izleyen romatizmal ateşten korunmada etkili olup olmadığı değerlendirilmemiştir. Sadece intramuskuler penisilin romatizmal ateş korunmasında etkilidir.