CEFAKS 500 mg 10 film tablet Yan Etkileri

Deva Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Cefaks yan etkileri, Cefaks etkileri, Cefaks zararları, Cefaks belirtileri, Cefaks uyarılar, Cefaks önlemler, Cefaks kilo aldırırmı, Cefaks zayıflatırmı, Cefaks zehirlenmesi, Cefaks cinsellik, Cefaks sorunlar, Cefaks uykusuzluk, Cefaks bağımlılık, Cefaks bırakma bilgilerini içerir.

4.Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi CEFAKS’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa CEFAKS’ü kullanmayı durdurun ve DERHAL doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

• Aşırı duyarlılık belirtileri (bazen yüzde ve ağızda nefes almayı engelleyecek şekilde, artan ve kaşıntılı isilik, şişme)

• İsilik (ortası koyu noktalı etrafı daha açık ve koyu halka ile çevrilmiş şekilde su toplamış olabilir)

• Su toplamış yaygın isilik ve soyulan cilt (Stevens-Johnson sendromu ya da toksik epidermal nekroliz (genellikle ilaçlara daha seyrek olarak enfeksiyonlara bağlı olarak gelişen, derinin

soyulması ile karekterize, hastalık oranı ve ölüm oranı çok yüksek bir cilt hastalığı) belirtileri olabilir)

 • Uzun süreli CEFAKS kullanımında mantar (Candida) çoğalması görülebilir
 • Aşırı ishal (psödomembranöz kolit). CEFAKS genellikle kanlı ve mukulu şiddetli ishale, karınağrısına ve ateşe sebep olabilen kalın bağırsakta iltihaba sebep olabilir.
 • Lyme hastalığının tedavisinde Jarisch-Herxheimer reaksiyonu olarak bilinen, bazı hastalardayüksek ateş, soğuk terleme, baş ağrısı, kas ağrısı ve isilik görülmesi. Belirtiler genellikle birkaçsaat ile bir gün arasında sona erer.
 • Yan etkilerin tahmin edilen görülme sıklıkları:

 • Çok yaygın: 10 hastanın en az birinde görülebilir.
 • Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
 • Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
 • Seyrek: 1.000 hastanın birinden az görülebilir fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
 • Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.
 • Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle sıklık derecesi tahmin edilemiyor.
 • Yaygın görülen yan etkiler:

 • Candida çoğalması (bir tür mantar enfeksiyonu)
 • Eozinofıli (kanda eozinofil sayısında artış)
 • Baş ağrısı, baş dönmesi
 • İshal, bulantı, karın ağrısı gibi gastrointestinal rahatsızlıklar
 • Karaciğer enzim düzeylerinde (LDH, ALT (SGPT), AST (SGOT)) geçici yükselmelerYaygın olmayan yan etkiler:

 • Pozitif Coomb's testi (alyuvarlarla ilgili bir kan testi), kanda trombosit sayısında azalma, kandalökosit sayısında azalma
 • Deri döküntüleri dahil olmak üzere aşırı duyarlılık reaksiyonları
 • Kusma
 • Bilinmiyor:

 • Clostridium difficile çoğalması (bir tür bakteri enfeksiyonu)
 • Bir tür kansızlık (hemolitik anemi)
 • - Kurdeşen, kaşıntı dahil olmak üzere aşırı duyarlılık reaksiyonları

  - İlaç ateşi, serum hastalığı, ani aşırı duyarlılık (anafilaksi) dahil olmak üzere aşırı duyarlılık reaksiyonları

 • Güçlü antimikrobik ilaçların kullanımından sonra meydana gelen, mikroorganizmaların hızlıparçalanması ve toksik maddelerin ortaya çıkmasıyla oluşan reaksiyon (Jarisch-Herxheimerreaksiyonu)
 • Psödomembranöz kolit (uzun süreli antibiyotik kullanımına bağlı kanlı, sulu ishalle seyredenbarsak iltihabı)
 • - Sarılık (ağırlıklı olarak safra kanallarından atılım bozukluğuna bağlı sarılık), karaciğer iltihabı

 • Eritema multiforma (genelde kendiliğinden geçen el, yüz ve ayakta dantele benzeyen kızarıklıkoluşturan aşırı duyarlılık durumu)
 • Stevens-Johnson sendromu (ciltte ve göz çevresinde kan oturması, şişlik ve kızarıklıklaseyreden iltihap)
 • Toksik epidermal nekroliz (deride içi sıvı dolu kabarcıklarla seyreden ciddi bir hastalık)
 • - Aniden başlayarak birkaç saatten birkaç güne kadar sürebilen, ciltte şişme ile giden durum (anjiyonörotik ödem)

  Pazarlama sonrası deneyimlerden edinilen verilere göre ürolojik bozukluklardan biri olan böbrek fonksiyon bozukluğu da görülen yan etkiler arasında bulunmaktadır.

  Yan etkilerin raporlanması

  Diyare,bulantı,kusma,kaşıntı,ürtiker ve allerjik döküntüler gibi yan etkiler görülebilir.