CEFAKS 500 mg 10 film tablet Etkileşimi

Deva Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Cefaks etkileşimi, Cefaks etken madde, Cefaks yardımcı maddeler, Cefaks alkol, Cefaks etkileşim, Cefaks kullananlar, Cefaks dozu, Cefaks kullanımı bilgisini içerir.

Tedavi sırasında eozinofili,SGOT,SGPT ve LDH düzeyinde artış ve Coombs testinde yanlış pozitif sonuç görülebilir.İdrarda glukoz testinin yanlış pozitif ve ferrisiyanid testinin ise yanlış negatif sonuç verebileceği bildirilmiştir.