CEDAX 400 mg 10 kapsül Saklanması

Merck Sharp Dohme Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Cedax saklanması, Cedax muhafazası, Cedax soğuk, Cedax nem, Cedax karanlık, Cedax ambalaj, Cedax çocuklardan saklanması, Cedax son kullanma tarihi, Cedax firması, Cedax kullanma talimatı, Cedax üretici firma bilgilerini içerir.

5.CEDAX'in saklanması

CEDAX'ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklanmalıdır. Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra CEDAX'i kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi:

Schering-Plough Corporation A.B.D. için Schering-Plough Tıbbi Ürünler Tic. A.Ş., Esentepe - İstanbul

İmalat yeri:

Orjinal Referans: Patient Information Leaflet (PIL) IMS-Eylül, 2004