CALTRIOJECT 1 mcg/ml 25 ampül Yan Etkileri

Santa Farma Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Caltrioject yan etkileri, Caltrioject etkileri, Caltrioject zararları, Caltrioject belirtileri, Caltrioject uyarılar, Caltrioject önlemler, Caltrioject kilo aldırırmı, Caltrioject zayıflatırmı, Caltrioject zehirlenmesi, Caltrioject cinsellik, Caltrioject sorunlar, Caltrioject uykusuzluk, Caltrioject bağımlılık, Caltrioject bırakma bilgilerini içerir.

4.Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi CALTRIOJECT’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa CALTRIOJECT’ü kullanmayı durdurun ve DERHAL doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

-Allerjik şok (anaflaksi)

-Enjeksiyon bölgesinde ağrı ve kızarıklık

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin CALTRIOJECT’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

-Aşırı idrar oluşması (poliüri)

-Aşırı susama (polidipsi)

-İştah azalması -Kilo kaybı

-Gece idrara kalkma (noktüri)

-Göz zarı iltihabı (konjonktivit)

-Pankreas iltihabı (pankreatit)

-Işığa aşırı duyarlılık (fotofobi)

-Kaşıntı (pruritus)

-Vücut ısısının artması (hipertermi)

-Cinsel istekte azalma (libido azalması)

-Serum üre/nitrojen artması (BUN artışı)

-İdrarda albümin bulunması (albüminüri)

-Kolestrol yüksekliği (hiperkolesterolemi)

-Karaciğer enzimlerinde artış (SGOT ve SGPT artışı)

-Ektopik kalsifıkasyon

-Yüksek kan basıncı (hipertansiyon)

-Kalp atım ritminde bozukluk (kardiyak aritmiler)

-Nadiren belirgin ruhsal bozukluk (psikoz)

-Kanda magnezyum seviyesinde artış (hipermagnezemi)

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

-Burun akıntısı (rinore)

-Halsizlik -Baş ağrısı-Uyku hali-Bulantı-Kusma-Ağız kuruluğu-Kabızlık-Kas ağrısı-Kemik ağrısı-Metalik tat

Bunlar CALTRIOJECT’in hafif yan etkileridir.

Yan etkilerin raporlanması