CALTRIOJECT 1 mcg/ml 25 ampül Kullananlar

Santa Farma Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

2.CALTRIOJECT kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

CALTRIOJECT'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

-CALTRIOJECT’e veya bu ilacın içindeki yardımcı maddelerden birine karşı aşırı duyarlı (alerjik) iseniz,

-Kanınızda yüksek seviyelerde kalsiyum veya vitamin D var ise,

-Barsakdan emilim bozukluğu (malabsorbsiyon sendromu) var ise.

CALTRIOJECT'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

-Dijital (kalp yetmezliği için ilaç) tedavisi görüyor iseniz,

-Serum fosfor düzeyiniz yüksek ise,

-Hiperkalsemi (kanda yüksek seviyede kalsiyum bulunması) veya hiperkalsiüri (idrardan atılan kalsiyum miktarının artması) gelişir ise,

-Kalsiyum kaynaklı fosfat bağlayıcı alınıyor ise

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

CALTRIOJECT'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

CALTRIOJECT'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

CALTRIOJECT için gebe kadınlarda yeterli ve iyi kontrollü çalışmalar yoktur.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz, hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

CALTRIOJECT’in insan sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir.

Araç ve makina kullanımı

Araç ve makine kullanma yeteneği üzerindeki etkileriyle ilgili çalışmalar yapılmamıştır.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

-Magnezyum içeren antiasitler (mide ilaçları): hipermagnezemi (kandaki magnezyum seviyesinde artış) gelişebilir.

-Vitamin D analogları ve kardiyak glikozitler, dijitaller: kardiyak aritmilere (kalp ritm bozukluğu) neden olabilir.

-Kolestiramin ve kolestipol: kalsitriol ab sorb siy onunu ve etkisini azaltabilir.

-Barbitürat veya antikonvülsan: vitamin D etkisi azalabilir.

-Kortikosteroidler: vitamin D analoglarının etkilerini azaltabilir.

-Tiazid diüretikleri: hiperkalsemi riskini artırabilir.