CALDOLON 100 mg/ml 4 ml IV infüzyonluk çözelti içeren 25 flakon Saklanması

Alfa Wassermann Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Caldolon saklanması, Caldolon muhafazası, Caldolon soğuk, Caldolon nem, Caldolon karanlık, Caldolon ambalaj, Caldolon çocuklardan saklanması, Caldolon son kullanma tarihi, Caldolon firması, Caldolon kullanma talimatı, Caldolon üretici firma bilgilerini içerir.

5.CALDOLON'in saklanması

Seyreltme, saklama ve kullanım sonu arasındaki toplam süre 24 saati geçmemelidir.

Ambalaj açılmadan önce 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra CALDOLON'i kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz CALDOLON'i kullanmayınız.

Ruhsat sahibi: Alfafarma İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti.

Tekstilkent Ticaret Merkezi Koza Plaza A Blok K:21 No:79 Esenler İstanbul Telefon: +90 212 438 45 99 Faks: +90 212 438 46 69 e-mail: info@alfafarma.com.tr

Mefar ilaç Sanayii A.Ş.

Ramazanoğlu Mah. Ensar Cad. No:20 Kurtköy/Pendik TR 34906 İstanbul / Türkiye

Üretim Yeri:

AŞAĞIDAKİ BİLGİLER BU İLACI UYGULAYACAK SAĞLIK PERSONELİ İÇİNDİR.

CALDOLON nasıl hazırlanmalı ve uygulanmalıdır ?

CALDOLON, intravenöz infüzyon yolu ile kullanılır.

CALDOLON, intravenöz infüzyon öncesinde seyreltilmelidir.

Seyreltilen çözelti 4 mg/mL veya daha düşük nihai konsantrasyonda olmalıdır Seyreltme çözeltisi olarak %0,9 Sodyum Klorür, %5 Dekstroz çözeltileri kullanılabilir.

400 mg doz: 4 mL CALDOLON en az 100 mL çözelti ile seyreltilmelidir.

Çözelti ve ambalaj buna uygunsa, parenteral ilaçlar uygulama öncesinde, partikül kontaminasyonu ve renklenme açısından görsel olarak incelenmelidir. Eğer görsel olarak opak partiküller, renklenme veya diğer yabancı maddeler gözlemlenirse çözelti kullanılmamalıdır.

Seyreltilmiş çözelti, 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında 24 saate kadar stabildir.

İnfüzyon süresi minumum 30 dakika olmalıdır.

Seyreltme, saklama ve kullanım sonu arasındaki toplam süre 24 saati geçmemelidir.

CALDOLON’un intravenöz yolla uygulanan diğer maddelerle geçimliliğiyle ilgili herhangi bir veri bulunmadığından, CALDOLON diğer ilaçlarla/maddelerle karıştırılmamalı ve her zaman ayı bir infüzyon tüpü yoluyla verilmelidir.