CALBICOR 12.5 mg 90 tablet Saklanması

Berksam Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Calbicor saklanması, Calbicor muhafazası, Calbicor soğuk, Calbicor nem, Calbicor karanlık, Calbicor ambalaj, Calbicor çocuklardan saklanması, Calbicor son kullanma tarihi, Calbicor firması, Calbicor kullanma talimatı, Calbicor üretici firma bilgilerini içerir.

5.CALBICOR'in saklanması

CALBİCOR ’u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra CALBICOR'i kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz CALBICOR'i kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi: Santa Farma İlaç Sanayii A.Ş.

Okmeydanı, Boruçiçeği Sokak, No: 16 34382 Şişli-İSTANBUL Tel: (+90 212) 220 64 00 Fax: (+90 212) 222 57 59

Üretim Yeri: Santa Farma İlaç Sanayii A.Ş.

Sofalıçeşme Sokak, No: 72-74 34091 Edimekapı-İSTANBUL Tel: (+90 212) 534 79 00 Fax: (+90 212) 521 06 44