B.T.ENEMA 135 ml solüsyon Saklanması

Yenişehir Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

B.T Enama saklanması, B.T Enama muhafazası, B.T Enama soğuk, B.T Enama nem, B.T Enama karanlık, B.T Enama ambalaj, B.T Enama çocuklardan saklanması, B.T Enama son kullanma tarihi, B.T Enama firması, B.T Enama kullanma talimatı, B.T Enama üretici firma bilgilerini içerir.

5.B.T.ENEMA'in saklanması

B.T. ENEMA’yı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Dondurmayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra B.T.ENEMA'i kullanmayınız.

Ruhsat sahibi: YENİŞEHİR LABORATUARI TİC. Ve SAN. LTD. ŞTİ. Plevne Cad. No: 101 06350 GÜLSEREN / ANKARA Telefon    : (0 312) 351 34 60-61

Faks    : (0 312) 349 35 09

Üretici: YENİŞEHİR LABORATUARI TİC. Ve SAN. LTD. ŞTİ.

Plevne Cad. No.TOl 06350 GÜLSEREN / ANKARA Telefon    : (0 312) 351 34 60-61

Faks    : (0 312) 349 35 09

AŞAĞIDAKİ BİLGİLER BU İLACI UYGULAYACAK SAĞLIK PERSONELİ İÇİNDİR.

Doğuştan megakolon, bağırsak tıkanıklığı, imperforat anüs veya konjestif kalp hastalığı olan kişilerde kullanılmamalıdır. Böbrek bozukluğu, önceden süregelen elektrolit bozukluklar veya kolostomi yapılmış veya diüretik kullanan veya elektrolit seviyelerini etkileyen hipokalsemi, hiperfosfatomi, hipematremi gibi ilaçları kullanan veya asidoz görülmüş kişilerde dikkatle kullanılmalıdır.

BT ENEMA’mn yetişkin ve çocuk formları bulunduğundan reçetelendirme buna göre yapılmalıdır.

RUHSAT TARİHİ VE NUMARASI 01.02.1996 177/12

Sayfa 9/9