BREVIBLOC PREMIKS 10 mg 250 ml inf. solüsyon Saklanması

Eczacıbaşı-Baxter Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Brevibloc Premiks saklanması, Brevibloc Premiks muhafazası, Brevibloc Premiks soğuk, Brevibloc Premiks nem, Brevibloc Premiks karanlık, Brevibloc Premiks ambalaj, Brevibloc Premiks çocuklardan saklanması, Brevibloc Premiks son kullanma tarihi, Brevibloc Premiks firması, Brevibloc Premiks kullanma talimatı, Brevibloc Premiks üretici firma bilgilerini içerir.

5.BREVIBLOC PREMIKS'in saklanması

BREVIBLOC devamlı intravenöz infüzyonla yükleme dozu ile birlikte veya yükleme dozu olmaksızın uygulanır. İstenilen ventriküler yanıta göre ilave yükleme dozları ve/veya idameinfüzyonun (basamaklı dozlama) titrasyonu gerekli olabilir.

Tablo 1-Basamaklı Dozlama

Yükleme dozu uygulanmadığı durumlarda sabit konsantrasyonda uygulanan esmololün farmakokinetik ve farmakodinamik açıdan sabitlenmiş konsantrasyonlarına yaklaşık 30dakikada ulaşılmaktadır.

Etkili idame dozu, devamlı ve basamaklı dozlama için 25 mikrogram/kg/dk kadar düşük dozların yeterli olmasına karşın 50 ila 200 mikrogram/kg/dk’dır. 200 mikrogram/kg/dk‘danyüksek dozlar, etkisini azaltarak kalp atış hızında küçük bir artışa sebep olmakta ve adversreaksiyonların oranını arttırmaktadır.

İdame infüzyon 48 saate kadar devam ettirilebilir.

İntraoperatif ve Postoperatif Taşikardi ve/veya Hipertansiyon

Bu kullanımda terapötik etki için yavaşça titre edilmesi her zaman önerilmez. Bu yüzden iki dozlama seçeneği sunulmaktadır: Hemen kontrol ve basamaklı kontro1.

1. Hemen kontrol sağlamak için doz önerisi

• Bolus doz olarak 30 saniye içerisinde 1 mg/kg ardından gerekliyse 150

mikrogram/kg/dk infüzyonla uygulanır.

 • İstenilen kalp atış hızı ve kan basıncını idame ettirmek için infüzyon hızı gerektiğişekilde ayarlanır. Aşağıdaki Maksimum Önerilen Dozlar kısmına bakınız.
 • 2. Basamaklı titrasyon için doz önerisi

 • Bolus doz olarak 1 dakika içerisinde 500 mikrogram/kg ardından 4 dakika içinde 50mikrogram/kg/dk idame infüzyonla uygulanır.
 • Elde edilen yanıta bağlı olarak, supraventriküler taşikardi için belirlenen dozlamayadevam edilir. Aşağıdaki Maksimum Önerilen Dozlar kısmına bakınız.
 • Maksimum Önerilen Dozlar

 • Taşikardinin tedavisi için 200 mikrogram/kg/dk’dan yüksek idame dozlarıönerilmemektedir. 200 mikrogram/kg/dk’dan yüksek dozlar, etkisini azaltarak kalpatış hızında küçük bir artışa sebep olmakta ve advers reaksiyonların oranınıarttırmaktadır.
 • Hipertansiyon tedavisi için daha yüksek idame infüzyon dozları (250-300mikrogram/kg/dk) gerekebilir. 300 mikrogram/kg/dk’nın üzerindeki dozlarıngüvenilirliği çalışılmamıştır.
 • BREVIBLOC Tedavisinden Alternatif İlaçlara Geçiş

  Hastalarda kalp hızında yeterli kontrol ve stabil bir klinik tablo sağlandıktan sonra alternatif antiaritmik ilaçlara geçiş yapılabilir.

  BREVIBLOC tedavisinden alternatif ilaçlara geçileceği zaman hekim seçilen alternatif ilacın kullanma talimatlarını dikkatli şekilde incelemeli ve BREVIBLOC dozunu aşağıdaki şekildeazaltmalıdır:

 • Alternatif ilacın ilk dozundan sonraki 30 dakika içerisinde BREVIBLOC infüzyon hızıyarıya (%50) düşürülür.
 • Alternatif ilacın ikinci dozunun uygulanmasından sonra hastanın yanıtı izlenir ve ilksaatte yeterli kontrol sağlanırsa BREVIBLOC infüzyonu kesilir.
 • Uygulama şekli:

  BREVIBLOC kullanıma hazır bir çözelti olduğundan, seyreltilmeden intravenöz yoldan kullanılır.