BONEDRO 4 mg/5 ml IV infüzyon için konsantre çözelti içeren 1 flakon Saklanması

Vem Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Bonedro saklanması, Bonedro muhafazası, Bonedro soğuk, Bonedro nem, Bonedro karanlık, Bonedro ambalaj, Bonedro çocuklardan saklanması, Bonedro son kullanma tarihi, Bonedro firması, Bonedro kullanma talimatı, Bonedro üretici firma bilgilerini içerir.

5.BONEDRO'in saklanması

Seyreltme, buzdolabında saklama ve kullanım sonu arasındaki toplam süre 24 saati geçmemelidir.

Ambalaj açılmadan önce 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra BONEDRO'i kullanmayınız.

Ruhsat sahibi:

VEM İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti.

Cinnah Caddesi Yeşilyurt sokak No: 3/2, Çankaya - ANKARA Üretim yeri:

İDOL İLAÇ DOLUM SAN. VE TİC. A.Ş.

Merkez Efendi Mahallesi

Davutpaşa Caddesi, Cebe Alibey Sokak No = 20

34010 Topkapı - İSTANBUL

BONEDRO nasıl hazırlanmalı ve uygulanmalıdır?

4 mg BONEDRO içeren bir infüzyon çözeltisi hazırlamak için, BONEDRO konsantresini (5.0 mİ) kalsiyum ya da diğer iki değerlikli katyon içermeyen 100 mİ infüzyon çözeltisiyle seyreltiniz. Daha düşük dozda BONEDRO gerekiyorsa, önce uygun hacmi çekiniz (bkz. aşağıdaki tablo) ve bunu 100 mİ infüzyon çözeltisiyle seyreltiniz. Potansiyel geçimsizliklerin önlenmesi için, seyreltme için kullanılan infüzyon çözeltisi ya %0.9 a/h sodyum klorür ya da %5 a/h glukoz çözeltisi olmalıdır.

BONEDRO konsantre çözeltisini, kalsiyum içeren çözeltilerle ya da Ringer Laktat çözeltisi gibi diğer iki değerlikli katyon içeren çözeltilerle karıştırmayınız.

Azaltılmış dozlarda BONEDRO hazırlama talimatı:

Sıvı konsantreden uygun hacimde çekiniz:

4.4 mİ 3.5 mg doz için

4.1 mİ 3.3 mg doz için

3.8 mİ 3.0 mg doz için

BONEDRO’nun intravenöz yolla uygulanan diğer maddelerle geçimliliğiyle ilgili herhangi bir veri bulunmadığından, BONEDRO diğer ilaçlarla/maddelerle karıştırılmamalı ve her zaman ayrı bir infüzyon tüpü yoluyla verilmelidir.