BONDREX 4 mg/5 ml IV infüzyon için konsantre çözelti içeren 1 flakon Saklanması

Avicenna Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Bondrex saklanması, Bondrex muhafazası, Bondrex soğuk, Bondrex nem, Bondrex karanlık, Bondrex ambalaj, Bondrex çocuklardan saklanması, Bondrex son kullanma tarihi, Bondrex firması, Bondrex kullanma talimatı, Bondrex üretici firma bilgilerini içerir.

5.BONDREX'in saklanması

Buzdolabında saklanan çözelti kullanılmadan önce oda sıcaklığına gelmesi beklenmelidir.

  • Seyreltme, buzdolabında saklama ve kullanım sonu arasındaki toplam süre 24 saati geçmemelidir.
  • • BONDREX içeren çözelti, en az 15 dakika süren tek bir intravenöz infüzyon ile verilir. Hastalann yeterli derecede hidrate olduğundan emin olmak amacıyla, hidrasyon durumu BONDREX uygulanmasından önce ve sonra değerlendirilmelidir.

  • Cam şişelerle, bazı infüzyon torbası tipleriyle ve polivinilklorür, polietilen ve polipropilenden yapılmış infüzyon tüpleriyle (%0.9 a/h sodyum klorür veya %5 a/h glukoz çözeltisi ile dolu, kullanıma hazır) yapılan çalışmalarda BONDREX ile geçimsizlik gözlenmemiştir.
  • BONDREX’in intravenöz yolla uygulanan diğer maddelerle geçimliliğiyle ilgili herhangi bir veri bulunmadığından, BONDREX diğer ilaçlarla/maddelerle karıştırılmamalı ve her zaman ayrı bir infüzyon tüpü yoluyla verilmelidir.