BIOHES %10 intravenoz 500 ml solüsyon setsiz şişe Uyarılar

Osel Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Biohes uyarılar, Biohes zararları, Biohes önlemler, Biohes riskler, Biohes yan etkisi, Biohes alerji, Biohes alkol, Biohes hamileler, Biohes emzirme, Biohes araç kullanımı, Biohes fazla alınırsa bilgilerini içerir.

1) Dekstroza karı bazı durumlarda (ameliyat, sepsis, şok, pankreatit v.s.) intolerans ortaya çıkabilir. Bu hallerde hiperglisemi ve glukozüri görülür ve kanda kateşolamin, glukokortikoid ve glukagon seviyeleri yükselir. Bu vakalarda enfüzyon sıvısına her 25 g dekstroz için 1-2.5 ünite kristalize insülin katılmalıdır. 2- Hipertonik dekstroz diğer osmotik diüretiklerde otduğu gibi nefrotoksik ajanların ve renal iskeminin etkisiyle husule gelen akut tübüler nekroz ve anüride etkisizdir. Çünkü bu durumda tubuli epiteli non-elektrofitlere karşı selektif impermeabilitesini kaybeder.