BIOFLEKS %5 DEKSTROZ %0.2 Sodyum Klorür 250 ml solüsyon (pvc torba) setsiz Saklanması

Osel Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Biofleks Dekstroz saklanması, Biofleks Dekstroz muhafazası, Biofleks Dekstroz soğuk, Biofleks Dekstroz nem, Biofleks Dekstroz karanlık, Biofleks Dekstroz ambalaj, Biofleks Dekstroz çocuklardan saklanması, Biofleks Dekstroz son kullanma tarihi, Biofleks Dekstroz firması, Biofleks Dekstroz kullanma talimatı, Biofleks Dekstroz üretici firma bilgilerini içerir.

5.BIOFLEKS'in saklanması

BİOFLEKS? %o5 DEKSTROZ %0.2 SODYUM KLORÜR ENJEKTABL SOLÜSYONU’nu çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25 °C’nin altında oda sıcaklığında saklayınız.

Solüsyon berrak değilse, partikül içeriyorsa veya torba zedelenmişse kullanmayınız.

Tek kullanımlıktır. Kısmen kullanılmış torbalar saklanmamalı; uygulamanın yapıldığı sağlık kuruluşunun tıbbi atık prosedürlerine uygun olarak imha edilmelidir.

Her bir torbanın etiketinde son kullanma tarihi yazmaktadır. Bu tarih geçmiş ise size bu ilaç verilmeyecektir.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra BIOFLEKS'i kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi ve Üretici O SEL İLAÇ SAN. ve TİC. A.Ş. Akbaba Köyü Fener Cad. No: 52 34820 Beykoz / İSTANBUL Tel: 0 (216) 320 45 50 (Pbx)

Faks: 0 (216) 320 41 45

Çözelti steril uygulama seti aracılığıyla aseptik teknik kullanılarak uygulanmalıdır. Sisteme hava girmemesi için uygulama setinden, kullanım öncesi sıvı geçirilmelidir.

Ek ilaçlar, aseptik koşullarda bir iğne yardımı ile infüzyon öncesi ve sırasında katılabilir. Oluşan son ürünün izotonisitesi parenteral uygulama yapılmadan önce belirlenmiş olmalıdır.

Hastaya uygulamadan önce eklenmiş ilacın çözeltiyle tümüyle karışmış olması gereklidir. Ek ilaç içeren çözeltiler, ilaç eklenmesinden hemen sonra kullanılmalıdır; daha sonra kullanılmak üzere saklanmamalıdır.

Çözeltiye ek ilaç katılması ya da yanlış uygulama tekniği, ürüne pirojen kontaminasyonuna bağlı ateş reaksiyonuna neden olabilir. Advers reaksiyon görülmesi durumunda infüzyona hemen son verilmelidir.

Tek kullanımlıktır.

Kısmen kullanılmış çözeltiler saklanmamalıdır.

Kısmen kullanılmış torbalar yeniden hastaya uygulanan sistemlere bağlanmamalıdır.

Açmak için:

1- Dış ambalajın sağlamlığını ve sızıntı olup olmadığını kontrol ediniz; ambalaj hasar gördüyse kullanmayınız.

2- Koruyucu dış ambalajı yırtarak açınız.

3. Koruyucu ambalaj içindeki torbanın sağlam olup olmadığını sıkarak kontrol ediniz. Torba içindeki çözeltinin berraklığını ve içinde yabancı madde içermediğini kontrol ediniz.

Uygulama hazırlıkları:

1- Torbayı asınız.

2- Uygulama ucundaki koruyucu kapağı çıkarınız.

3- Uygulama setinin spaykım, uygulama ucuna sıkıca batırınız.

4- Çözeltinin hastaya uygulanması için setin kullanım talimatına uyulmalıdır.

Ek ilaç ekleme:

Dikkat: Tüm parenteral çözeltilerde olduğu gibi, ürüne eklenecek tüm maddeler ürünle geçimli olmalıdır. Ürüne ekleme yapılacaksa, hastaya uygulamadan önce son karışımında geçimlilik kontrol edilmelidir.

Uygulama öncesi ilaç ekleme

1- İlaç uygulama ucu dezenfekte edilir.

2- Eklenecek ilaç 19-22 gauge kalınlığındaki bir iğnesi olan enjektörle torba içine çekilir.

3- Çözelti ve içine eklenen ilaç iyice karıştırılır. Potasyum klorür gibi yoğun ilaçlarda torbanın uygulama çıkısına, yukarı pozisyondayken hafifçe vurularak karışması sağlanır.

Dikkat: İçine ek ilaç uygulanmış torbalar saklanmamalıdır.

Uygulama sırasında ilaç ekleme

1- Setin klempi kapatılır.

2- İlaç uygulama ucu dezenfekte edilir.

3- Eklenecek ilaç 19-22 gauge kalınlığındaki bir iğnesi olan enjektörle ilaç uygulama ucundan uygulanır.

4- Çözelti askısından çıkarılır ve ters çevrilir.

5- Bu pozisyondayken torbanın uygulama çıkısı ve enjeksiyon girişine hafifçe vurularak çözelti ve ek ilacın karışması sağlanır.

6- Torbayı eski konumuna getirerek klemp açılır ve uygulamaya devam edilir.