BETANORM 80 mg 20 tablet Etkileşimi

Aris Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Betanorm etkileşimi, Betanorm etken madde, Betanorm yardımcı maddeler, Betanorm alkol, Betanorm etkileşim, Betanorm kullananlar, Betanorm dozu, Betanorm kullanımı bilgisini içerir.

Antibakteriyel sülfonamidler, fenilbutazon, salisilatlar, probenecid, dikumarol, MAO inhibitörleri ve propranolol gibi kardio-selektif olmayan betablokerlerle birlikte kullanımında BETANORM’un hipoglisemik etkisi artacağından böyle durumlarda doz ayarlaması yapılmalıdır. Kortikosteroid, oral kontraseptif, tiazid diüretikler, fenotiazin deriveri, tiroid hormonları ve laksatifler ise gliclazide etkisini azaltabilirler.