BEKLAMEN 8 mg 14 efervesan tablet Kullanımı

İnventim Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

3.BEKLAMEN nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

BEKLAMEN'i daima doktorunuzun tavsiye ettiği şekilde kullanınız. Herhangi bir durumdan emin değilseniz, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız. BEKLAMEN tedavisi düşük dozlarda başlatılır. Doktorunuz size dozları yavaş yavaş arttıracağını söyleyecektir ve size uygun olan dozu uygulayacaktır.

BEKLAMEN günde bir defa sabahları tercihen yemeklerle birlikte alınmalıdır. Tedavi günde iki defa 4 mg doz ile başlatılır. Tedavinin başlamasından 4 hafta sonra doz günde iki defa 8 mg'a arttırılır. 8 mg'lık tedavinin başlanmasından 4 hafta sonra doktorunuz dozunuzu attırmaya karar verebilir.

Doktorunuz ilacın sizde istenen etkiyi sağlayıp sağlamadığını belirlemek ve nasıl hissettiğinizi öğrenmek için sizi düzenli olarak görmek isteyecektir. BEKLAMEN kullanırken doktorunuz kilonuzu düzenli olarak kontrol edecektir.

Uygulama yolu ve metodu

BEKLAMEN ağızdan kullanım içindir.

Efervesan tabletleri, akşam ve sabah olmak üzere günde iki defa tercihen yemeklerle birlikte bir bardak suda (150 mL) eriterek alınız.

Çocuklarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı

Yaslı hastalarda doz ayarlamasına gerek yoktur.

Özel kullanım durumları

• Hafif şiddette karaciğer veya orta şiddette böbrek yetmezliği olan hastalarda yetişkinlerde kullanılan doz kullanılır.

• Orta şiddette karaciğer hastalığı olan hastalarda sabahları günde bir defa 4 mg başlatılır. Bir haftalık tedaviden sonra en az 4 hafta günde iki defa 4 mg başlatılır. Günde iki defa 8 mg'dan fazla kullanılmamalıdır.

• Ciddi karaciğer ve/veya böbrek yetmezliği olan hastalarda BEKLAMEN kullanılmamalıdır.

Eğer BEKLAMEN'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla BEKLAMEN kullanırsanız

BEKLAMEN'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Doktora ya da hastaneye giderken ilacınızı yanınızda götürünüz.

Aşırı doz kullanımı halinde, şiddetli bulantı, kusma, kaslarda güçsüzlük, kalp atımının yavaşlaması, nöbetler ve bilinç kaybı gibi belirtiler görülebilir.

BEKLAMEN'i kullanmayı unuttuysanız

Unutulan dozu atlayıp bir sonraki dozunuzu her zamanki gibi alınız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Birden fazla doz almayı unuttuysanız doktorunuzla konuşunuz.

BEKLAMEN ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

BEKLAMEN tedavisini bırakmayı düşünüyorsanız, önce doktorunuza danışınız. Hastalığınızın tedavisinde bu ilacı almaya devam etmeniz önemlidir. Bu ürünün kullanımıyla ilgili başka sorularınız varsa doktorunuza sorunuz.