BAXANT PLUS B12 150/1 mg 60 film tablet Saklanması

Santa Farma Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Baxant Plus saklanması, Baxant Plus muhafazası, Baxant Plus soğuk, Baxant Plus nem, Baxant Plus karanlık, Baxant Plus ambalaj, Baxant Plus çocuklardan saklanması, Baxant Plus son kullanma tarihi, Baxant Plus firması, Baxant Plus kullanma talimatı, Baxant Plus üretici firma bilgilerini içerir.

5.BAXANT PLUS B12'in saklanması

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra BAXANT PLUS B12'i kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz BAXANT PLUS B12'i kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi: Santa Farma İlaç Sanayii A.Ş.

Okmeydanı, Boruçiçeği Sokak, No: 16 34382 Şişli-İSTANBUL Tel: (+90 212) 220 64 00 Fax: (+90 212) 222 57 59

Üretim Yeri: Santa Farma İlaç Sanayii A.Ş.

Sofalıçeşme Sokak, No: 72-74 34091 Edimekapı-İSTANBUL Tel: (+90 212) 534 79 00 Fax: (+90 212) 521 06 44