AZELTIN 250 mg 6 film tablet Gebelik

Biofarma Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Azeltin gebelik kategorisi B'dir. Azeltin hamilelik kategorisi, Azeltin gebelik kategorisi, Azeltin emzirme, Azeltin anne sütüne geçer mi, Azeltin laktasyon, Azeltin hamilelerde kullanımı, Azeltin ve bebek, Azeltin kullanımı bilgilerini içerir.

Gebelik ve laktasyon

Genel tavsiye

Gebelik kategorisi B.

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar / Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)

Azitromisinin gebe kadınlarda kullanımına dair yeterli bilgi mevcut değildir. Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar, gebelik/ embriyonal/ fetal gelişim/ doğum ya da doğum sonrası gelişim ile ilgili olarak doğrudan ya da dolaylı zararlı etkiler olduğunu göstermemektedir. Ayrıca üreme toksisitesi gözlenmemiştir.

Gebelik dönemi

Azitromisin gerekli olmadıkça gebelik döneminde kullanılmamalıdır.

Laktasyon dönemi

Azitromisin anne sütüne geçmektedir, emziren annelerde kullanılırken dikkatli olunmalıdır.

Üreme yeteneği / Fertilite