AUGMENTIN BID 625 mg 14 film tablet Saklanması

GlaxoSmithKline Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Augmentin saklanması, Augmentin muhafazası, Augmentin soğuk, Augmentin nem, Augmentin karanlık, Augmentin ambalaj, Augmentin çocuklardan saklanması, Augmentin son kullanma tarihi, Augmentin firması, Augmentin kullanma talimatı, Augmentin üretici firma bilgilerini içerir.

5.AUGMENTIN BID'in saklanması

AUGMENTIN'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25?C’nin altındaki oda sıcaklığında vc kuru bir yerde muhafaza ediniz.

Ürünü nemden korumak için içindeki desikant (nem çekici) kapsülü kullanım sonuna kadar çıkarmayınız.

Kullandıktan sonra kapağı sıkıca kapatınız.

Soıı kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra AUGMENTIN BID'i kullanmayınız.

Ruhsat sahibi:

GIaxoSmithKline İlaçlan San. Ve Tic. A.Ş.

1. Levent Plaza Büyükdere Cad. No: 173 B Blok 34394 1 .Levent / İSTANBUL Üretici:

02/Ar alık 20İ0/GDS VI9&EU PİL    8