ATRIVO STERI-NEB 500 mcg/2 ml NEBULIZISYON için inhilasyon çözeltisi içeren TEK tozLUK ampül Saklanması

Med Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Atrivo Steri saklanması, Atrivo Steri muhafazası, Atrivo Steri soğuk, Atrivo Steri nem, Atrivo Steri karanlık, Atrivo Steri ambalaj, Atrivo Steri çocuklardan saklanması, Atrivo Steri son kullanma tarihi, Atrivo Steri firması, Atrivo Steri kullanma talimatı, Atrivo Steri üretici firma bilgilerini içerir.

5.ATRIVO STERI-NEB'in saklanması

ATRİVO STERİ-NEtr’i çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında

saklayınız.

25°C altında oda sıcaklığında saklayınız. Direkt gün ışığından koruyunuz.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra ATRIVO STERI-NEB'i kullanmayınız.

Son kullanma tarihi belirtilen ayın son günüdür.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz ATRIVO STERI-NEB'i kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi:

MED-İLAÇ San. ve Tic. A.Ş.

Veko Giz Plaza Maslak Mah.

Meydan Sk. No:3 Kat:5-6 34396 Maslak-Şişli/İstanbul

Üretim Yeri:

Teva Pharmaceutical Industries Ltd./israil adına Ivax Pharmaceuticals UK

Aston Lane North

Whitehouse Vale Industrial Estate

Preston Brook, Runcom

Cheshire WA7 3 FA

İngiltere

Tek dozluk ampulleri yalnızca, doktorunuzun önereceği uygun bir nebülizatör cihazı ile soluyarak (inhalasyon şeklinde) kullanınız. İlacı içmeyiniz veya damar içinden enjeksiyon şeklinde kullanmayınız.

Tek dozluk ampuller koruyucu madde içermediğinden, mikroplarla bulaşmayı önlemek amacıyla, ampul açıldıktan hemen sonra kullanılmalı ve kalmış olabilecek çözelti atılmalıdır.

Her doz için yeni bir ampul kullanılmalıdır. Kısmen kullanılmış, açılmış veya hasar görmüş tek dozluk ampuller atılmalıdır.

(E)

ATRİVO STERİ-NEB ile koruyucu madde olarak benzalkonyum klorür içeren inhalasyon çözeltileri (öm. disodyum kromoglikat), aynı nebülizatör içinde karıştırılmamalıdır.

1

ATRİVO STERİ-NEB’in etkin maddesi ipratropium bromür antikolineıjikler denilen bir ilaç grubuna aittir. Antikolineıjikler, bronş genişleticiler (bronkodilatörler) adındaki, daha geniş bir ilaç sınıfının üyeleridir. Bronş genişleticiler akciğer içindeki hava yollarınızı

2

Eğer ATRİVO STERİ-NEB T soluduktan sonra hırıltıyla solumaya başlarsanız veya başka türlü bir solunum güçlüğü ortaya çıkarsa (paradoksal bronkospazm), daha başka bir doz almayınız ve derhal doktorunuza başvurunuz.