ASEC 100 mg 20 film tablet { Münir Şahin } Saklanması

Münir Şahin Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Asec saklanması, Asec muhafazası, Asec soğuk, Asec nem, Asec karanlık, Asec ambalaj, Asec çocuklardan saklanması, Asec son kullanma tarihi, Asec firması, Asec kullanma talimatı, Asec üretici firma bilgilerini içerir.

5. ASEC'in saklanması ASEC'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25°C,nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Kuru ve serin yerde ve orijinal kutusunda saklayınız. Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız. Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra ASEC' i kullanmayınız. Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz ASEC'i kullanmayınız. Ruhsat sahibi: Münir Şahin İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yunus Mah. Sanayi Cad. No:22 Kartal / İstanbul Tel: (0216) 306 62 60-5 hat Faks: (0216)353 94 26 Üretim Yeri: Münir Şahin İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yunus Mah. Sanayi Cad. No:22 Kartal / İstanbul Tel: (0216) 306 62 60 - 5 hat Faks: (0216) 353 94 26 Bu kullanma talimatı 01.06.2011 tarihinde onaylanmıştır.