ARTHROTEC 75 mg 10 tablet {Pfizer} Saklanması

Pfizer Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Arthrotec saklanması, Arthrotec muhafazası, Arthrotec soğuk, Arthrotec nem, Arthrotec karanlık, Arthrotec ambalaj, Arthrotec çocuklardan saklanması, Arthrotec son kullanma tarihi, Arthrotec firması, Arthrotec kullanma talimatı, Arthrotec üretici firma bilgilerini içerir.

5.ARTHROTEC'in saklanması

ARTHROTEC 'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25 oC'nin altındaki oda sıcaklığında kuru bir yerde saklayınız.

Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra ARTHROTEC'i kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz ARTHROTEC'i kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi: Pfızer İlaçları Ltd. Şti.

34347 Ortaköy-İSTANBUL Tel : 0 212 310 70 00 Faks : 0 212 310 70 58

Üretim Yeri: Piramal Healthcare UK Limited Whalton Road, Morpeth Northumberland NE61 3YA İngiltere