AREDIA 90 mg/10 ml 1 flakon Saklanması

Novartis Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Aredia saklanması, Aredia muhafazası, Aredia soğuk, Aredia nem, Aredia karanlık, Aredia ambalaj, Aredia çocuklardan saklanması, Aredia son kullanma tarihi, Aredia firması, Aredia kullanma talimatı, Aredia üretici firma bilgilerini içerir.

5.AREDIA'in saklanması

AREDIA'yı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. Flakonları ısıdan koruyunuz (30°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız). Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra AREDIA'i kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz AREDIA'i kullanmayınız.

Ruhsat sahibi: Novartis Ürünleri

34912 Kurtköy - İstanbul

Tel: 0 216 560 10 00 Faks: 0 216 482 64 08

Üretici: Novartis Pharma Stein AG

CH-4332 Stein - İsviçre Tel : 41 62 - 868 61 11 Fax : 41 62 - 868 66 11

AŞAĞIDAKİ BİLGİLER BU İLACI UYGULAYACAK SAĞLIK PERSONELİ İÇİNDİR.

Flakonda toz halindeki madde önce 10 ml steril enjeksiyonluk suda çözülmelidir. Enjeksiyonluk su, flakonlarla birlikte temin edilen ampuller içinde bulunmaktadır. Hazırlanan çözeltinin pH'sı 6.0-7.0'dır. Hazırlanan çözelti uygulanmadan önce, kalsiyum içermeyen infüzyon çözeltisi (% 0.9 sodyum klorür veya % 5 glikoz çözeltisi) ile seyreltilmelidir. Hazırlanan çözelti seyreltmek için enjektöre çekilmeden önce tozun tamamen çözünmüş olması önemlidir.